【K‧T FABRIC】電影角色 Movie roles waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影角色 Movie roles waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影角色 Movie roles waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影角色 Movie roles waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影角色 Movie roles waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影角色 Movie roles waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影角色 Movie roles waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影角色 Movie roles waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影角色 Movie roles waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影角色 Movie roles waterproof fabric 防水布

【K‧T FABRIC】電影角色 Movie roles waterproof fabric 防水布

定價 HK$55.00 HK$55.00 單價
結帳時計算運費

brand : K‧T FABRIC (Hong Kong)
material : polyester 100% 
soft 【✦✦✦✧✧】hard 
thin 【✦✦✧✧】thick 
width : 150cm
background color : white 

• The price is 0.5 yard/unit 
• Qty 1 = 0.5 yard, Qty 2 = 1 yard... 
• The fabric will be send you in 1 piece if you buy more than 1 unit. 

 

品牌 : K‧T FABRIC (Hong Kong) 
布料  : 聚酯纖維 100%
 【✦✦✦✧✧】
 【✦✦✧✧】
布幅 : 150cm
顏色 : 白色 

 價格以半碼為單
 數量1 = 半碼,數量2 = 1碼...
 購買1碼或以上不會剪裁

🎬陪住香港人成長嘅「港產片」
有好多令人深入民心嘅角色同經典嘅對白
您認唔認到係咩角色😄?

分享產品