【K‧T FABRIC】電影對白 Movie dialogue waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影對白 Movie dialogue waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影對白 Movie dialogue waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影對白 Movie dialogue waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影對白 Movie dialogue waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影對白 Movie dialogue waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影對白 Movie dialogue waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影對白 Movie dialogue waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影對白 Movie dialogue waterproof fabric 防水布
【K‧T FABRIC】電影對白 Movie dialogue waterproof fabric 防水布

【K‧T FABRIC】電影對白 Movie dialogue waterproof fabric 防水布

定價 HK$55.00 HK$55.00 單價
結帳時計算運費

brand : K‧T FABRIC (Hong Kong)
material : polyester 100% 
soft 【✦✦✦✧✧】hard 
thin 【✦✦✧✧】thick 
width : 150cm
background color : white / black

• The price is 0.5 yard/unit 
• Qty 1 = 0.5 yard, Qty 2 = 1 yard... 
• The fabric will be send you in 1 piece if you buy more than 1 unit. 

 

品牌 : K‧T FABRIC (Hong Kong) 
布料  : 聚酯纖維 100%
 【✦✦✦✧✧】
 【✦✦✧✧】
布幅 : 150cm
顏色 : 白色 / 黑色

 價格以半碼為單
 數量1 = 半碼,數量2 = 1碼...
 購買1碼或以上不會剪裁

🎬陪住香港人成長嘅「港產片」
有好多令人深入民心嘅角色同經典嘅對白
您認唔認到係咩角色同埋係邊套電影嘅對白😄?

對白捻左好耐可以用咩方式去呈現
最後決定用類似九龍皇帝曾先生嘅街頭塗鴉方向排列法
用唔同嘅字體去寫返部分經典對白
希望令大家更感受到香港特式

分享產品